Σύστημα μόνωσης Ceresit Ceretherm Wool Classic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • αντοχή σε μηχανικές βλάβες
 • φόρμουλα BioProtect - αντίσταση στη μούχλα και τους μύκητες
 • εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις
 • εξαιρετικά υψηλή αντοχή στο νερό
 • εξαιρετικά υψηλή διαπερατότητα υδρατμών
 • κλάση αντίδρασης στη φωτιά: A2 - (για χρήση με ορυκτικούς και σιλικονούχους σοβάδες) και Β (για χρήση με άλλο τύπο σοβά), σύμφωνα με το Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 13501-1

 1. Στερέωμα

 • κόλλα για πετροβάμβακα Ceresit CT 180 ή κόλλα-κονίαμα για πετροβάμβακα Ceresit CT 190
 • πλαστικά βύσματα για μηχανική στερέωση Ceresit CT 330 ή άλλα που ταξινομήθηκαν σύμφωνα με το ETAG 014
 • ο αριθμός των εξαρτημάτων για μηχανική σύνδεση και η κατανομή τους καθορίζονται από τον σχεδιαστή με βάση την ανάλυση του υποστρώματος και τους υπολογισμούς των φορτίων

2. Μονωτικό υλικό

 • πετροβάμβακας που έχει τη δομή ινών με τυχαίο προσανατολισμό ή πετροβάμβακας που έχει πολυστρωματική δομή (ελασματοειδείς πλάκες), σύμφωνα με το πρότυπο EN 13162: 2001

3. Οπλισμένο κονίαμα

 • υαλόπλεγμα Ceresit CT 325 (≥160 g / m2)
 • κόλλα-κονίαμα για πετροβάμβακα Ceresit CT 190

4. Χρώμα ασταρώματος

 • Ceresit CT 15 πυριτικό χρώμα ασταρώματος, κατάλληλο για πυριτικούς σοβάδες
 • ακρυλικό χρώμα ασταρώματος Ceresit CT 16, κατάλληλο για ορυκτά κονιάματα, ακρυλικούς, σιλικονούχους-πυριτικούς και σιλικονούχους σοβάδες

5. Κονίαμα

 • λευκό ορυκτό κονίαμα Ceresit CT 137 (κοκκώδης δομή, κόκκοι 1,5 mm)
 • σιλικονούχοι σοβάδες  CT 72 (κοκκώδης δομή, κόκκοι 1,5 mm), CT 73 (ρουστίκ δομή, κόκκοι 2,0 mm)
 • σιλικονούχοι σοβάδες CT 74 (κοκκώδης δομή, κόκκοι 1,5 mm), CT 75 (ρουστίκ δομή, κόκκοι 2,0 mm)
 • σιλικονούχοι-πυριτικοί σοβάδες Ceresit CT 174 (κοκκώδης δομή, κόκκοι 1,5 και 2 mm), CT 175 (ρουστίκ δομή, κόκκοι 2,0 mm)

6. Χρώμα

 • σιλικονούχο χρώμα CT 48
 • πυριτικό χρώμα CT 54
 • χρώμα νανο-σιλικόνης Ceresit CT 49 Silix XD®