Προετοιμασία - έλεγχος του υποστρώματος

Πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων είναι απαραίτητος ο σωστός έλεγχος του υποστρώματος, για την αποφυγή αστοχιών και για άριστο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Ελέγξτε οπτικά, και εφόσον το κρίνετε απαραίτητο, προχωρήστε σε μηχανικές και χημικές δοκιμές του υποστρώματος: μέτρηση της υγρασίας του δαπέδου, έλεγχο της κατάστασης του υποστρώματος, λείανση και αστάρωμά της επιφάνειας πριν τη συγκόλληση των πλακιδίων.  

Κατά κανόνα, το υπόστρωμα πρέπει να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα, να έχει στεγνώσει καλά, να είναι επίπεδο, χωρίς σκόνη και λίπη ή άλλες ουσίες που θα εμποδίσουν την πρόσφυση του συγκολλητικού κονιάματος στην επιφάνεια.

Μέτρηση της υγρασίας του δαπέδου

Η μέτρηση της υπολειμματικής υγρασίας στο υπόστρωμα είναι ευθύνη του τοποθετητή των πλακιδίων και πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των πλακιδίων--η μέτρηση με εξοπλισμό ασβεστίου-καρβιδίου (CaC) αποτελεί αποδεδειγμένη μέθοδο ελέγχου για το εάν το υπόστρωμα είναι επαρκώς στεγνό ώστε να δεχτεί την τελική επίστρωση πλακιδίων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος (επίπεδο, φέρον, σαθρό, με οπές):

Οπτικός έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος του υποστρώματος μπορεί να απαντήσει στα σημαντικά ερωτήματα: υπάρχουν ορατά ελαττώματα στην επιφάνεια, όπως ρωγμές, μούχλα, φθορές από υγρασία ή ρύπανση;

Έλεγχος με χάραξη

Η επιφάνεια χαράσσεται σε σχήμα σταυρού με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο όπως κατσαβίδι, μαχαίρι ή καρφί. Όσο πιο βαθιά είναι η χαραγή που δημιουργείται, τόσο μικρότερη είναι η αντοχή ή η φέρουσα ικανότητα του υποστρώματος.

Έλεγχος με διαβροχή

Ο έλεγχος με διαβροχή αφορά στην απορροφητική ικανότητα του υποστρώματος. Εάν το νερό απορροφάται και η επιφάνεια σκουραίνει, στο υπόστρωμα θα πρέπει να εφαρμοστεί ειδικό αστάρι.

 

Έλεγχος αποκόλλησης

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη χρήση χαρτοταινίας σε περιπτώσεις. Ένα κομμάτι χαρτοταινίας πιέζεται πάνω σε παλιά βαμμένη επιφάνεια. Αν, με ένα απότομο τράβηγμα της ταινίας, το χρώμα αποκολληθεί, θα πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως και στη συνέχεια στο υπόστρωμα να εφαρμοστεί ειδικό ενισχυτικό αστάρι.