Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης εξακολουθούν να είναι δημοφιλή και αυτό δεν είναι περίεργο: η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι αποτελεσματική ενεργειακή λύση, παρέχοντας παράλληλα ζεστασιά και άνεση. Σε συνδυασμό με κεραμικά πλακίδια ή πλάκες φυσικών λίθων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30% εξαιτίας της βέλτιστης θερμικής αγωγιμότητας των κεραμικών πλακιδίων. Η Ceresit παρέχει εξειδικευμένα συγκολλητικά κονιάματα και στόκους αρμολόγησης σε ένα τέλεια εναρμονισμένο σύστημα για τους διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Βήμα 1: Προετοιμασία του υποστρώματος

Κατά την τοποθέτηση του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ο μηχανολόγος μηχανικός υπεύθυνος σχεδιασμού του συστήματος και ο τοποθετητής των πλακιδίων είναι απαραίτητο να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα και οδηγίες σε κάθε στάδιο του έργου. Ο τοποθετητής των πλακιδίων θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη εμπειρία για να είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι οι προκαταρκτικές δραστηριότητες έχουν εφαρμοστεί σωστά (έλεγχος της έκθεσης από τη δοκιμή της θέρμανσης) και αν το κονίαμα έχει στεγνώσει επαρκώς (με τη μέθοδο ανθρακασβεστίου).

Βήμα 2: Κεραμικά πλακίδια

Λόγω της θερμικής καταπόνησης, στις εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης οι μικρομετακινήσεις του υποστρώματος είναι αυξημένες σε σχέση με τις συμβατικές εφαρμογές δαπέδου.  Για αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση ελαστικών συγκολλητικών κονιαμάτων και στόκων αρμολόγησης. Η Ceresit προσφέρει κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους με ειδικά πολυμερή - προϊόντα ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης.