Σύστημα μόνωσης παραθύρων WINTeQ

Στο χώρο των συστημάτων μόνωσης παραθύρων, το ίδιο το παράθυρο δεν θεωρείται πλέον ως το πιο αδύναμο σημείο στο μονωτικό περίβλημα του κτιρίου. Η τεχνική πρόοδος στα υλικά και τις τεχνολογίες παραθύρων (τριπλά παράθυρα και ιδανικά μονωμένα πλαίσια) αποτελεί σήμερα ένα πρότυπο στην κατασκευή. Η προβληματική περιοχή είναι η σύνδεση μεταξύ του παραθύρου και του τοίχου.

Το σύστημα WINTeQ πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις παρέχοντας μια ποικιλία υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένων και εύχρηστων λύσεων σφράγισης και εξασφαλίζοντας στους ιδιοκτήτες σπιτιού ένα ενεργειακά αποδοτικό, μακρόχρονο, ζεστό και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης.