Συστήματα μόνωσης WINTeQ

Η τεχνική πρόοδος στα δομικά στοιχεία (τριπλά παράθυρα, εξωτερικά θερμομονωτικά σύνθετα συστήματα κ.λπ.) μετατρέπει το κτίριο σε έξυπνο, ενεργειακά οικονομικό και υγιεινό περιβάλλον. Τα καινούργια παράθυρα και οι προσόψεις που έχουν καλή μόνωση, παρέχουν ένα ζεστό περιβάλλον, προστατεύουν από ζημιές (π.χ. σχηματισμός μούχλας) και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Η λειτουργική ικανότητα αυτών των εξαρτημάτων διασφαλίζεται μόνο όταν όλες οι συνδέσεις είναι σωστά σφραγισμένες. WINTeQ είναι μια σειρά από τέλεια προσαρμοσμένα συστήματα υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων στεγανοποιητικών φύλλων, αφρού, συγκολλητικών, πληρωτικών υλικών κ.λπ. που σφραγίζουν τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις φυσικές απαιτήσεις στο κτίριο και τις σχετικές οδηγίες.

 

Το κύριο έργο του συστήματος WINTeQ είναι να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις για μία σύνδεση:

  • Θερμική και ηχητική μόνωση
  • Προστασία από τον αέρα και τη δυνατή βροχή
  • Στεγανοποίηση
  • Αντιστάθμιση κινήσεων

 

Ειδικότερα, το WINTeQ αποσκοπεί κυρίως στην επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων στις 3 στρώσεις στεγανοποίησης:

  • Η εξωτερική στρώση είναι ανθεκτική σε άνεμο και έντονη βροχή, ακόμη και σε υψηλές κατασκευές
  • Η μεσαία στρώση παρέχει τη βέλτιστη θερμομόνωση και ηχομόνωση για την προστασία του εσωτερικού χώρου από την απώλεια θερμότητας και την υψηλή ηχητική ρύπανση.
  • Η ερμητικότητα επιτυγχάνεται από την εσωτερική στρώση για την παροχή ζεστού και βιώσιμου εσωτερικού κλιματισμού.


Το Teroson WINTeQ παρέχει το πυκνό περίβλημα του κτιρίου και ολοκληρώνει τη μόνωση. Η εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, οι μακροπρόθεσμες επιδόσεις, η τεχνολογία «όλων των εποχών» και η ευέλικτη προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες αποτελούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Teroson WINTeQ υποχρεωτικό στοιχείο της σύγχρονης κατασκευής.