Δάπεδα

Ευρεία γκάμα προϊόντων για συγκόλληση ελαστικών και ξύλινων δαπέδων, αυτοεπιπέδωση και προετοιμασία υποστρώματος. 

Ασταρια δαπεδων