Τεχνική εμπειρία

Το εκτεταμένο ερευνητικό έργο της Henkel δημιουργεί μια συνεχή ροή καινοτόμων προϊόντων και λύσεων συστημάτων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ειδικές ομάδες διαχείρισης έργων παρέχουν υποστήριξη, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την τελική εκτέλεση του έργου επί τόπου. Επιπλέον, δεδομένου ότι η γνώση των προϊόντων και των λύσεών μας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του εργοταξίου μας, εμείς προσφέρουμε μαθήματα για τη μετάδοση της γνώσης στα εκπαιδευτικά μας κέντρα σε όλο τον κόσμο. Απλώς, η δύναμη της Henkel είναι στον πλούτο της τεχνογνωσίας της. Θα θέλαμε και εσείς να έχετε αυτή τη δύναμη.

Discover our technical expertise