Ανθεκτικότητα από την αρχή ως το τέλος

Η αποφασιστικότητα να είμαστε ηγέτες στη βιωσιμότητα είναι η βασική μας εταιρική αξία. Ως ηγέτες στη βιωσιμότητα, έχουμε θέσει ως στόχο την παρουσίαση νέων λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας όλο και πιο υπεύθυνα και με μεγαλύτερη επιτυχία από οικονομική άποψη. Αυτή η φιλοδοξία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας σε ολόκληρη την αλυσίδα και είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύξαμε τη στρατηγική βιωσιμότητας έως το 2030: θέλουμε να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και να τριπλασιάσουμε την αποτελεσματικότητά μας τα επόμενα 20 χρόνια. Αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για τους περιορισμένους φυσικούς πόρους μας, πρέπει να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Στο μέλλον, θα επικεντρωθούμε στην στενότερη δέσμευση του προσωπικού μας με τις βιώσιμες δραστηριότητες μας, στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με τους εταίρους μας και στη βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης, καθοδήγησης και επικοινωνίας μας.